旧威尼斯人jdb电子| 首页

O programie

Visual LightBox JS to wpe?ni darmowy program, który pomo?e Ci w prosty sposób wygenerowa? galeri? obrazów na swoj? stron? internetow?.Program oferuje du?o pieknych styli i efektów, które mo?na doda? w swojej galerii za pomoca paru klikni??. Po prostu: "we? i upu??" swoje obrazy w oknie programu Visual LightBox, wcisnij "Publikuj", a po chwili w oknie przegl?darki ujrzysz piekn? z wieloma efektami galeri? zrobon? za pomoc? LightBox 2.

Bez skryptów java, css, kodu html, bez dodatkowej edycji zdj??, wystarczy klikn?? aby mie? w?asn? galeri? obrazów.

Visual LightBox dost?pny jest jako prototyp lub jako plugin jQuery na platformy Mac i Windows!

Click to see full size imageClick to see full size image
Visual LightBox dla Windows   Visual LightBox dla Mac


Cechy programu Visual LightBox:

 • Wsparcie dla Flickr i Phtobucket
 • Plugin jQuery
 • Poprawiono przenikania zdj??
 • Dodano pokaz zdj?? w raz z opcj? autostart
 • Wersja na Windows lub Mac
 • Dodano opcj? kompilacji do XHTML
 • Efekt zoomu z rozproszonym cieniem
 • Zaokr?glone naro?niki z rozproszonym cieniem
 • Autodopasowanie du?ych obrazów do przegl?darki internetowej
 • Du?o ciekawych przyk?adów galerii
 • Skalowanie i autorotacja obrazów wysokiej rozdzielczo?ci bez ich straty na jako?ci
 • Automatyczne tworzenie miniaturek
 • Dodawanie rozdzia?ów
 • Tworzenie na serwerze FTP

Przyk?ady

Przyk??d galerii Lightbox2. jquery galeria obrazów

Pliki wynikowe obrazów generowane sa za pomoc? Visual Lightbox. Naci?nij ikone Lightbox2 aby rozpocz?? prace z programem.


Wy?ej wymieniony przyk?ad jest dost?pny w demonstracyjnej galerii Lightbox. JQuery galeria stworzona jest za pomoc? Lightbox i jest umieszczona w uk?adzie strony. Równie? mo?esz sprawdza? ca?ostronnicow? galeri? demonstracyjn?.. Galeria zdj?? jest rozmieszczona w ca?ym dost?pnym oknie przegl?darki.

Pobierz program Visual LightBox

Visual LightBox JS nie jest przeznaczony do komercyjnego u?ytku.

Przy niewielkiej op?acie mo?na uzyskac wersj? biznes. Visual LightBox Biznes pozwala na usuni?cie ze zdj?? znaku wodnego z napisem Visual LightBox.com lub zamieni? ten napis na swoje w?asne logo.Zaraz po zakupie programu poprzez jedn? z metod zakupu przez internet, dostaniesz na soj? skrzynk? mailow? w?asny klucz (licencj?) co zmieni wersj? darmow? w wersj? biznes.Mo?esz sam wybra? metod? zap?aty:karta kredytowa, przelew bankowy, PayPal itp. Równiez mo?esz uzyskac wersj? Biznes w inny sposób pomagaj?c nam przet?uMaczyc program na swój ojczysty j?zyk. Wi?cej inforMacji na ten temat pod adresem: Mail

 

Wsparcie techniczne

W razie jakichkolwiek pytań lub b??dów w programie prosimy o kontakt z dzia?em technicznym pod adresem: Mail Upewnij si? ?e to nie wina systemu operacyjnego, przegl?darki internetowej, odpowiedniej wersji Visual LightBox tylko inne czynniki wynikaj?ce z obs?ugi programu.

Pytania

P: Jak wstawi? galeria obrazów lightbox do istniej?cej strony?

O: Aby doda? galeri? obrazów na swojej stronie za pomoc? programu VisualLightBox nale?y:

1. Utworzy? i opublikowa? w przyk?adowym folderze na swoim komputerze za pomoc? programu VisualLightBox.
2. Za pomoc? dowolnego edytora tekstowego (np. Notatnika) otworzy? plik index.html.
3. Skopiowa? kod ?ród?a strony z sekcji HEAD i wklei? go wewn?trz sekcji HEAD na swojej stronie internetowej, poni?ej przyk?ad kodu:

<head>
...
<!-- Start www.eovfn.icu HEAD section -->
<link rel="stylesheet" href="engine/css/vlightbox1.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="engine/css/visuallightbox.css" type="text/css" media="screen" />
<script src="engine/js/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="engine/js/visuallightbox.js" type="text/javascript"></script>
<!-- End www.eovfn.icu HEAD section -->
...
</head>


4. Skopiowa? z sekcji BODY ze ?ród?a strony i wstawi? na swojej stronie równie? w sekcji BODY, poni?ej przyk?ad kodu:

<body>
...
<!-- Start www.eovfn.icu BODY section -->
<div id="vlightbox1">
<a class="vlightbox1" href="data/images1/image1.jpg" title="Image1"><img src="data/thumbnails1/image1.png" alt="Image1"></a>
<a class="vlightbox1" href="data/images1/image2.jpg" title="Image2"><img src="data/thumbnails1/image2.png" alt="Image2"></a>
<a class="vlightbox1" href="data/images1/image3.jpg" title="Image3"><img src="data/thumbnails1/image3.png" alt="Image3"></a>
<a class="vlb" style="display:none" href="http://www.eovfn.icu">Lightbox Images by www.eovfn.icu v5.1</a>
</div>
<script src="engine/js/vlbdata1.js" type="text/javascript"></script>
<!-- End www.eovfn.icu BODY section -->
...
</body>

5.Skopiowa? folder ‘data’ wraz z zawarto?ci? (zdj?cia, miniaturki), a tak?e folder ‘engine’ ( z zawarto?ci? - .css i .js) i umie?ci? obydwa foldery w tym samym miejscu , w którym istniej? foldery przez Ciebie utworzone.

P: W?asnie dzi? zakupi?em biznes licencj?, lecz nie dosta?em linka z aktualizacj? i nadal na zdj?ciach jest znak wodny. Co mam robi??

O: Darmowa wersja programu Visual Lightbox nie pozwala na usuniecie znaku wodnego.
Zarejestruj swoj? kopi? Visual Lightbox . Uzyj w tym celu reg. key jaki zosta? dostarczony doroga mailow? po zakupie programu. Po zakupie wersji biznes mo?esz ju? usun?? znak wodny.
Przyk?ad w jaki sposób usun?? znak wodny: Otwórz galeri? -> Ustawienia -> Przyk?ady: Znak wodny. Naci?nij ?wy??cz” lub uzyj w?asnego znaku wodnego.
旧威尼斯人jdb电子