旧威尼斯人jdb电子| 首页

Pregled

VisualLightBox je brezplaèen program s èarovnikom, ki vam pomaga preprosto ustvariti spletne foto galerije, ki temelji na slavni LightBox2 skripta, z nekaj klikov brez pisanja ene same kode.

Samo povlecite in spustite va?e fotografije v VisualLightBox okno, pritisnite "objavi" in svoje spletne galerije s prekrasnim LightBox uèinki se bo odprla v brskalniku takoj!

Brez javascript,css,html kodiranja, brez urejanja slik, samo en klik in va?a galerija bo pripravljena.

Click to see full size imageClick to see full size image
Visual LightBox for Windows   Visual LightBox for Mac


?elite veè?

  • Dodaj oznake
  • Vrtenje slik
  • Doloèi velikost slik
  • Kreiranje ikon
  • Ustvari v FTP

Primer

Primer Lightbox galerije

Naslednja slika je niz, ki ga VisualLightbox ustvari. Kliknite na katerokoli sliko, da za?enete Lightbox galerijo.


Primer zgoraj ka?e uporabo na strani z Lightbox. Galerija ustvarjena z VisualLightbox je postavljena znotraj strani. Lahko pa tudi preverite polno stran z demo galerijami. This example takes whole browser area to show the gallery.

Prenesi VisualLightbox

VisualLightBox je brezplaèen za nekomercialne namene.

Majhna pristojbina se zahteva za poslovno uporabo. VisualLightBox Business Edition dodatno zagotavlja mo?nost za odpravo www.eovfn.icu kreditne linije, kot tudi mo?nost, da date svoj logotip na slike. Ko zakljuèite plaèilo prek varnega obrazca, boste prejeli licenèni kljuè takoj po e-po?ti ki spremeni VisualLightBox Free verzijo takoj v Business verzijo. Lahko izberete najprimernej?i naèin plaèila.

Metoda: kreditne kartice, banèno nakazilo, èek, PayPal itd. Prav tako lahko dobite Business Edition brezplaèno, èe boste pomagali pri prevajanju Visual LightBox v va? materni jezik, prosim kontaktirajte nas na Mail za veè inforMacij.

 

Podpora

Za odpravljanje te?av, funkcijske zahteve in splo?no pomoè, se obrnite na podporo strankam na Mail. Poskrbite, da se vkljuèijo podatki o va?em brskalniku, operacijskem sistemu, VisualLightbox razlièico, in povezave (ali ustrezne kode).

旧威尼斯人jdb电子